Tổ quốc mến yêu

Tài nguyên dạy học

Thời gian là vàng

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Vẻ đẹp Việt

  TT 471 cua chinh phu

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ_________ Số: 471 /QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc____________________________________Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn.___________THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng...