Tổ quốc mến yêu

Tài nguyên dạy học

Thời gian là vàng

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Vẻ đẹp Việt

  Hồ Chí Minh toàn tập (full)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Đức Dũng (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:00' 26-02-2015
  Dung lượng: 3.8 MB
  Số lượt tải: 121
  Số lượt thích: 0 người
  KHÔNG Có Gì Quý HƠN ĐộC LậP, Tự DO!

  Hồ CHí MINH TOàN TậP XUấT BảN LầN THứ HAI THEO QUYếT ĐịNH CủA BAN Bí THƯ TRUNG ƯƠNG ĐảNG CộNG SảN Việt Nam Số 93-qĐ/TW, NGàY 22 THáNG 12 NĂM 1994.

  Hội đồng xuất bản
  đào duy tùng Chủ tịch Hội đồng
  nguyễn đức bình Phó Chủ tịch Hội đồng
  Hà đăng Uỷ viên Hội đồng
  đặng xuân kỳ "
  trần trọng tân "
  duy quý "
  đỗ nguyên phương "
  Hoàng minh thảo "
  Trần nhâm "


  Ban chỉ đạo xây dựng bản thảo
  đặng xuân kỳ
  song thành


  nhóm xây dựng bản thảo tập 1
  Nguyễn thành (Chủ biên)
  Phùng đức thắng
  đặng văn thái

  hồ chí minh toàn tập

  1
  1919 - 1924

  Xuất bản lần thứ hai  Nhà xuất bản chính trị quốc gia
  Hà Nội - 2000

  Thi hành quyết định của Ban Bí thư, Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, sau một thời gian tích cực, khẩn trương chuẩn bị, đã hoàn thành việc sưu tầm, bổ sung và hoàn chỉnh bản thảo. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, bộ Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ hai, gồm nhiều tập lần lượt ra mắt bạn

  LờI GiớI THIệU
  Bộ Hồ CHí MINH TOàN TậP

  Ngày 22-12-1994, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra quyết định về việc xuất bản lần thứ hai bộ Hồ Chí Minh Toàn tập. Bản quyết định nêu rõ: "Trước những diễn biến mới của thế giới và những nhiệm vụ to lớn của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hơn bao giờ hết, việc thấm nhuần và làm đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh có tầm quan trọng đặc biệt. Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng khẳng định cách mạng nước ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động".
  Thi hành quyết định của Ban Bí thư, Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, sau một thời gian tích cực, khẩn trương chuẩn bị, đã hoàn thành việc sưu tầm, bổ sung và hoàn chỉnh bản thảo. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, bộ Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ hai, gồm nhiều tập lần lượt ra mắt bạn đọc.
  *
  * *
  Bộ Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ hai, tập hợp phần lớn những tác phẩm, bài nói, bài viết quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến năm 1969 đã sưu tầm và xác minh được. Đây là một tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước và vạch ra
  đường lối chiến lược, sách lược cho cách mạng Việt Nam, đồng thời phản ánh quá trình Người cùng với Đảng ta tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
  Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓